لینک کوتاه با قابلیت اتصال مستقیم به اپلیکیشن در 2 ایت (امتحان کن) https://2it.ir

متن تولید کننده کد QR

کدهای QR متن آسان و قابل تنظیم در چند دقیقه ایجاد کنید.

.jpg, .jpeg, .png, .gif مجاز است. 0.5 مگابایت حداکثر.
px
برای ذخیره آن ثبت نام کنید
قبل از استفاده از کد QR پیکربندی شده خود در تولید, حتماً آن را آزمایش کنید.